BoConcept Barcelona

BoConcept Barcelona“Barcelona” és una proposta gràfica de comunicació per BoConcept a Catalunya consistent en la creació d’una landing page especialitzada amb el suport d’una acció de marketing a premsa i carrer.

-.-
“Barcelona” is a graphic communication’s proposal for BoConcept in Catalonia involving the creation of a specialized landing page with an action of marketing in press and street.

 

BoConcept Barcelona